สมชาย มาเอง! ลุ้นศาลปค.สูงสุด คดีฟ้องกระทรวงแรงงานกับพวก ปมปลดพ้นปลัด

Home » สมชาย มาเอง! ลุ้นศาลปค.สูงสุด คดีฟ้องกระทรวงแรงงานกับพวก ปมปลดพ้นปลัดศาลปกครองสูงสุด นัดพิพากษาคดี สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ฟ้องกระทรวงเเรงงานกับพวก ปมปลดพ้นปลัดเเรงงานโดยมิชอบ พรุ่งนี้บ่ายสอง เจ้าตัวเตรียมมาฟังคำพิพากษาเอง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 14 ก.ย. เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เเละอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ยื่นฟ้องกระทรวงแรงงาน รมว.แรงงาน คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงแรงงาน (อ.ก.พ.กระทรวงแรงงาน) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1-5

กรณีกระทรวงแรงงาน มีคำสั่งที่ 39/2552 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2552 ลงโทษปลด นายสมชาย ออกจากราชการ อ้างว่า ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม พิจารณาสั่งระงับเรื่องไม่ดำเนินคดีกับ นายประมาณ ตียะไพบูลย์สิน อดีตอธิบดีกรมบังคับคดี และนายมานิตย์ สุธาพร อดีตรองอธิบดีกรมบังคับคดี ที่ไม่เรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม 70 ล้านบาท จากการขายทอดตลาดที่ดินของศาลจังหวัดธัญบุรี

ทั้งที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เห็นว่า การคืนเงินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ทางราชการเสียหาย ซึ่งนายสมชาย ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 พิจารณายกอุทธรณ์

นายสมชายเห็นว่า คำสั่งลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ 1.เพิกถอนคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 39/2552 ลงวันที่ 21 ม.ค.2552 ของกระทรวงแรงงานที่ลงโทษปลด นายสมชาย ออกจากราชการ 2.เพิกถอนมติการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2551 ของกระทรวงแรงงาน

3.เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เรื่องดำ 5210006 เรื่องแดงที่ 0012155 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 และ 4.เพิกถอนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 61/2551 ลงวันที่ 16 ต.ค. 2551 ที่ลงมติว่า นายสมชาย กระทำผิด

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย.) นายสมชาย จะเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยตนเอง เเละจะให้สัมภาษณ์ภายหลังฟังคำพิพากษาเเล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้ เป็นการยื่นฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดโดยไม่ได้ผ่านการพิจารณาของศาลปกครองกลาง เนื่องจากเป็นคดีปกครองที่ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ