MEA โชว์ศักยภาพรัฐวิสาหกิจไทย คว้า 3 รางวัลใหญ่ในงาน AREA 2024

Home » MEA โชว์ศักยภาพรัฐวิสาหกิจไทย คว้า 3 รางวัลใหญ่ในงาน AREA 2024
MEA โชว์ศักยภาพรัฐวิสาหกิจไทย คว้า 3 รางวัลใหญ่ในงาน AREA 2024

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในเวที Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะองค์กรภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดทำรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามมาตรฐานสากล GRI

MEA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ การรับรางวัลครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนสากลขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงบุคคลสำคัญในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งรางวัลที่ MEA ได้รับในครั้งนี้ประกอบด้วย

  1. Corporate Governance Award นำเสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ MEA ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล
  2. Corporate Sustainability Reporting Award นำเสนอกระบวนการเปิดเผยข้อมูล และแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่นยืนของ MEA ผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กรตามมาตรฐาน Global Reporting Initiatives (GRI)
  3. Emblem of Sustainability รางวัลเกียรติคุณ (Hall of Fame) สำหรับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลในรายการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลจากรายการนี้ ในปี 2018 สาขารางวัล Green Leadership, ปี 2020 สาขารางวัล Investment in People และปี 2021 สาขารางวัล Social Empowerment

สำหรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) มีการดำเนินการประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จัดโดย Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการทำประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ

 

 

#AREA2024

#การพัฒนาอย่างยั่งยืน

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

 

 

[Advertorial]

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ