เอาจริง! ศาลบังกลาเทศสั่ง "ห้ามตรวจเพศ" เด็กที่ยังไม่เกิด

Home » เอาจริง! ศาลบังกลาเทศสั่ง "ห้ามตรวจเพศ" เด็กที่ยังไม่เกิด

แผนกศาลสูงประจำกรุงธากา เมืองหลวงของบังกลาเทศ ได้สั่งห้ามการตรวจสอบเพศของทารกที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา

เมื่อวันอาทิตย์ (25 ก.พ.) แผนกศาลสูงซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาไนมา ไฮเดอร์ และผู้พิพากษากาซี ซีนัต โฮก ออกคำสั่ง “ห้ามตรวจสอบเพศ” ของทารกที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา และให้ศูนย์วินิจฉัยปฏิบัติตามนโยบายในประเด็นนี้อย่างเคร่งครัด

แผนกศาลสูงประจำกรุงธากาออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว ระหว่างการพิจารณาคำร้องอันเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ยื่นโดยนักกฎหมายประจำศาลสูงสุด

อนึ่ง นักกฎหมายได้ยื่นคำร้องด้วยคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อร้องขอคำสั่งให้ยุติการเผยเพศสภาพของเด็กที่ยังไม่ถือกำเนิดออกมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ