โซวมั่งจิ้มกลับถูกหักหลังจากพี่น้องอีกครั้ง ถึงกลับหลบหนีจากเตียงกระดานพลิกไม่ได้ ผู้นำของหอลมพิรุณโปรยจะมาตายที่ตรงนี้หรือ อ้างอิง …

เหล่าซือขอเล่า เกาทัณฑ์รันทด ตอนที่ 2 สุดยอดศัสตราวุธตอนที่สี่