เพื่ออะไร? เกณฑ์ประเมิน ครูผู้ช่วย ต้องมีคุณลักษณะ รักชาติ-ประเทศ

Home » เพื่ออะไร? เกณฑ์ประเมิน ครูผู้ช่วย ต้องมีคุณลักษณะ รักชาติ-ประเทศ
เพื่ออะไร? เกณฑ์ประเมิน ครูผู้ช่วย ต้องมีคุณลักษณะ รักชาติ-ประเทศ

ครูผู้ช่วย

เปิด เกณฑ์ประเมิน ครูผู้ช่วย ต้องมีคุณลักษณะ รักชาติ-ประเทศ และจงรักภักดีต่อสถาบัน งานนี้เจอชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น มีไปเพื่ออะไร?!

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขว้าง เมื่อมีผู้ใช้ X ชื่อว่า “@krutewly” ซึ่งก็คือ ครูทิว กลุ่มครูขอสอน ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึง เกณฑ์การประเมิน ภาค ค ครูผู้ช่วย ปีนี้ พร้อมกับโพสต์ภาพ รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด เช่น

  1. คณุลักษณะส่วนบุคคล 25 คะแนน
    • 1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 5 คะแนน พิจารณาจาก การแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสม ,กิริยาท่าทาง การมีสัมมาคาวะ, การใช้ภาษาในการสื่อสาร และ การมีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น
    • 1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 7 คะแนน การควบคุมอารมณ์, การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ,การตอบคำถามได้ตรงประเด็น และไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
    • 1.3ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ความเป็นครู 8 คะแนน พิจารณาจาก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และอุดมการณ์ความเป็นครู
    • 1.4 ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย จิตสำนึกเรื่องรักชาติ รักประเทศ จงรักภักดีต่อสถาบันและคุณธรรมจริยธรรม 5 คะแนน พิจารณาจาก ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย จิตสำนึกเรื่องรักชาติ รักประเทศ จงรักภักดีต่อสถาบัน และคุณธรรมจริยธรรม
image-13

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่โพสต์ถูกแชร์ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยหลายคนก็ติดใจกับข้อ 1.4 พร้อมกับตั้งคำถามว่า จะต้องมีข้อนี้เพื่ออะไร สำคัญมากถึง 5 คะแนน เลยหรือ จำเป็นหรือไม่

นอกจากนี้ก็มีคนเข้ามา อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า ‘จากคนที่เคยสอบราชการ (ไม่ใช่ครู) เกณฑ์ข้อนั้นมีอยู่แทบทุกหน่วยงาน แต่พอไปเจอกรรมการสัมภาษณ์ก็ไม่มีใครที่พูดถึงส่วนนั้นกันเลย 100% เน้นสัมถึงการทำงานของเรา งานที่เก่า ความรู้เกี่ยวกับงาน ไหวพริบในการตอบคำถาม หรือทัศนคติเกี่ยวกับงานที่ทำ’

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ