เปิดประวัติ "ปานปรีย์ พหิทธานุกร" อดีต รมว.ต่างประเทศ โปรไฟล์ดี ผลงานเยี่ยม

Home » เปิดประวัติ "ปานปรีย์ พหิทธานุกร" อดีต รมว.ต่างประเทศ โปรไฟล์ดี ผลงานเยี่ยม

เปิดประวัติ “ปานปรีย์ พหิทธานุกร” อดีต รมว.ต่างประเทศ โปรไฟล์ดี ผลงานเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์

ประวัติ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เกิดเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2500 ปัจจุบันอายุ 66 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ Claremont Graduate University (CGU) สหรัฐอเมริกา นายปานปรีย์ สมรสกับ นางปวีณา พหิทธานุกร (สกุลเดิม หงษ์ประภาส) ซึ่งเป็นหลานตาของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ มีบุตรสาว คือ น.ส.ปัทมรัตน์ พหิทธานุกร

นายปานปรีย์ถือว่ามีความคุ้นเคยกับกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเป็นข้าราชการของกระทรวง ทั้งคุณปู่ คือพระพหิทธานุกร เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงต่างประเทศ และเคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำการในหลายประเทศ นายปรีชา พหิทธานุกร บิดาของนายปานปรีย์ เคยรับราชการที่กระทรวงต่างประเทศเช่นกัน

ขณะที่ นายปานปรีย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ ในรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวิสิน เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2566 แต่ต่อมา เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2567 ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เหลือเพียงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ

ประวัติการทำงาน

นายปานปรีย์เริ่มรับราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

  • ปี 2539 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศในรัฐบาลของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
  • ปี 2545 เป็นสส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
  • ปี 2546 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกับประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจในภูมิภาคอ่าวเบงกอลด้วย
  • ปี 2547 ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในการวางแผน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุตสาหกรรมในอีสเทิร์น
  • ปี 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนการค้าไทย รวมถึงได้รับมอบให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการค้าภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี และประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
  • ปี 2551 เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ และเป็นกรรมการยุทธศาสตร์พรรค
  • ปี 2556 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปานปรีย์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกทาบทามให้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ แต่ก็ไม่ได้ตอบรับเข้าทำหน้าที่ดังกล่าว ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ในปี 2566

ในปี 2567 หลังการปรับคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน เขาพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ให้ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หลังจากนั้นวันเดียวกันเขาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ