เจ้าของที่ดิน เฮ! มท.1 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ออกไปอีก 3 เดือน

Home » เจ้าของที่ดิน เฮ! มท.1 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ออกไปอีก 3 เดือนรมว.มหาดไทย เห็นชอบขยายระยะเวลาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ออกไปอีก 3 เดือนเพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2565 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงได้ให้ความเห็นชอบขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน ได้แก่

1.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนเม.ย. เป็นภายในเดือนก.ค. 2.ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษี โดยงวดที่ 1 จากเดิมภายในเดือนเม.ย. เป็นภายในเดือนก.ค. งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพ.ค. เป็นภายในเดือนส.ค. งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือนมิ.ย.เป็นภายในเดือนก.ย.

3.ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษี ที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพ.ค.เป็นภายในเดือนส.ค. และ 4.ขยายกำหนดเวลาของ อปท. ในการแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิ.ย. เป็นภายในเดือนก.ย.

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า การขยายระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน และผู้ประกอบการทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้เสียภาษี จะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษี และผ่อนชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มมากขึ้น ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มหากชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ กรณีผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย เนื่องมาจากไม่ชำระภาษีภายในเดือนเม.ย. หรือภายในระยะเวลาที่ อปท.บางแห่ง ได้ขยายระยะเวลาการชำระภาษีออกไปในห้วงก่อนเดือนก.ค. จะมีสิทธิได้รับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจาก อปท.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ