อนุทินชี้ ร่างพ.ร.บ.กัญชาใกล้เป็นจริง ส.ค.นี้ยกร่างเสร็จ ย้ำใช้เพื่อสุขภาพ

Home » อนุทินชี้ ร่างพ.ร.บ.กัญชาใกล้เป็นจริง ส.ค.นี้ยกร่างเสร็จ ย้ำใช้เพื่อสุขภาพอนุทินแจง ร่างพ.ร.บ.กัญชาใกล้เป็นจริง ส.ค.นี้ยกร่างเสร็จ ส่ง2สภาพิจารณา เชื่อกม.ใหม่คลอบคลุมใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย้ำเพื่อการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น

วันที่ 5 ส.ค.2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … ว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแปรญัตติกฎหมาย ภายในเดือนส.ค.น่าจะยกร่างเสร็จ จากนั้นก็จะนำเสนอต่อรัฐสภาต่อไป โดยจะต้องผ่านทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร คาดว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้จะมีความครอบคลุมและนำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตอนนี้คณะกรรมาธิการพิจารณาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วน ผู้แทนราษฎร นักวิชาการ องค์กรอิสระและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วน ส่วนการปรับปรุงประกาศเพิ่มเติมเรื่องช่อดอกกัญชา กรมอนามัยได้ออกประกาศการห้ามใช้ช่อดอก
ในการประกอบอาหารมาก่อนที่กัญชาจะถูกปลดออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว

ดังนั้นการนำช่อดอกมาประกอบเป็นอาหารและจำหน่าย รวมถึงการสูบ เสพในที่สาธารณะไม่สามารถทำได้ ซึ่งผู้ที่กระทำจะมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี มีความผิดทางกฎหมายโทษทั้งจำและปรับ ทั้งนี้สธ.ยังยืนยันเจตนารมณ์ของนโยบายกัญชาทางการแพทย์ว่าใช้เพื่อสุขภาพเท่านั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ