EP. 10.2 หลอนนักเรียนเลี้ยงผีโพง เป็นเรื่องราวของศรลูกอาจารย์คงที่ถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียน จนศรต้องหันไปพึ่งอาจารย์คงผู้เป็นพ่อ …

หลอนนักเรียนเลี้ยงผีโพง l คนตกงานมาเล่าเรื่อง EP. 10.2