ตอนนี้เป็นตอนที่นายยอดทอง นายแก้ว และนายโถ ผู้ที่มากด้วยความสามารถด้านเสียง จะมาร้องเพลงฝนเดือนหกให้พี่น้องได้ฟังกันแต่ที่สำคัญ …

หนังตะลุงหลกๆรวมฮา ตอน ความจนมันน่ากลัว จนเหลือแต่…..