ส.ว.สมชาย ลั่นหายนะแล้ว! ก้าวไกลส่อถูกยุบ ชี้มีอาจารย์ครอบงำพรรค

Home » ส.ว.สมชาย ลั่นหายนะแล้ว! ก้าวไกลส่อถูกยุบ ชี้มีอาจารย์ครอบงำพรรคส.ว.สมชาย ลั่นหายนะแล้ว! ก้าวไกลส่อถูกยุบ ชี้มีอาจารย์ครอบงำพรรค สั่งการทั้งที่ลับที่แจ้ง ปมแก้ไขมาตรา 112 ยึดเก้าอี้ประธานสภาฯ

วันที่ 24 พ.ค. 2566 นายสมชาย แสวงการ ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า #เค้าลางหายนะ #ครอบงำยุบพรรค #กกตรู้หรือยัง การเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคตัวจริง น่าจะส่อเค้าลางถึงขั้นอาจถูกยุบพรรค #หายนะแล้ว!!!

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมือง ระบุชัดเจนว่า มาตรา 28 ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลที่มิใช่สมาชิก กระทำการอันเป็นการควบคุม ครอบงำ ชี้นำพรรค ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม และมาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็น การควบคุมครอบงำชี้นำทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นกัน

การสั่งการหลายเรื่องราวต่อเนื่องทัังในที่ลับและที่แจ้งแบบเก็บอาการไม่อยู่ ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้น ทำให้เห็นการควบคุม ครอบงำและชี้นำพรรคการเมืองหนึ่งอย่างชัดเจนมาก

ปรากฏเค้าลางหายนะดังนี้

1)พฤติกรรมและแชทหลุดไลน์ในการสั่งการในกลุ่มสสของพรรคต่างกรรมต่างวาระมากมาย ทั้งการสั่งให้ สส.ไปประกันตัวผู้ต้องหา 112 การสั่งการให้ สส.เสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 เข้าสภาหรือการชี้นำไม่พอใจเรื่อง MOU หรือสั่งการให้ยึดเก้าอี้ประธานสภาไว้ให้ได้ฯลฯ

2)ตรวจสอบยืนยันแล้วอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้นถูกตัดสิทธิการเมือง จึงไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค การควบคุม ครอบงำ ชี้นำพรรคดังกล่าว เข้าข่าย ความผิดมีโทษจำคุกตามมาตรา 108 คือจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี มีโทษปรับตั้งแต่ 1 แสน – 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย

3)พรรคการเมืองที่ยินยอมให้ควบคุมครอบงำ ชี้นำ ตามมาตรา 28 มีความผิดตามมาตรา 92 (3) ถ้ากรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งกรณีนี้คือ(3) กระทำการฝ่าฝืนตามมาตรา 28 ให้คณะกรรมการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ