สอบครูผู้ช่วย 2567 ล่าสุด เช็กวันรับสมัคร–หลักเกณฑ์-วันสอบ ได้ที่นี่

Home » สอบครูผู้ช่วย 2567 ล่าสุด เช็กวันรับสมัคร–หลักเกณฑ์-วันสอบ ได้ที่นี่

สอบครูผู้ช่วย 2567 รอบทั่วไป ภาค ก และ ภาค ข อัปเดตกำหนดการ วันรับสมัคร หลักเกณฑ์การสอบ และรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศกำหนดวัน สอบผู้ช่วยครู 2567 รอบทั่วไป เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งวันรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบ ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

1

กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

 • วันที่ 1 พ.ค. 2567 ประกาศรับสมัคร
 • วันที่ 8-14 พ.ค. 2567 สมัครสอบ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • วันที่ 24 พ.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก. และ ภาค ข.
 • วันที่ 8 มิ.ย. 2567 สอบข้อเขียนภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • วันที่ 9 มิ.ย. 2567 สอบข้อเขียนภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
 • วันที่ 14 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
 • ภายในเดือน มิ.ย. 2567 สอบสัมภาษณ์ และ แฟ้มสะสมผลงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพ รวมทั้ง สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท

2

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2567

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน
 • ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
 • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) 100 คะแนน
 • มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
 • ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 25 คะแนน

3

เงินเดือนครูผู้ช่วย 2567

ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,050 – 24,750 บาท ปัจจุบัน ฐานเงินเดือนเริ่มต้นของครูผู้ช่วย จะเริ่มต้นที่ 15,600 บาท ทั้งนี้ หากมีการปรับฐานเงินเดือน สำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ภายใน 2 ปี ฐานเงินเดือนของครูผู้ช่วยจะกลายเป็น 18,000 บาท

ทั้งนี้ เงินเดือนเริ่มต้นของครูผู้ช่วย จะเพิ่มขึ้นจากฐานเงินเดือนเดิมอย่างน้อย 2,400 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ