สมมงเมืองหญิงกล้า! เปิดประวัติ 2 ว่าที่ ส.ว.จากโคราช "เอมอร-ณัฏฐินีภรณ์" ดีกรีไม่ธรรมดา

Home » สมมงเมืองหญิงกล้า! เปิดประวัติ 2 ว่าที่ ส.ว.จากโคราช "เอมอร-ณัฏฐินีภรณ์" ดีกรีไม่ธรรมดา
สมมงเมืองหญิงกล้า! เปิดประวัติ 2 ว่าที่ ส.ว.จากโคราช "เอมอร-ณัฏฐินีภรณ์" ดีกรีไม่ธรรมดา

เปิดประวัติ 2 หญิงแกร่งโคราช ฝ่าด่านได้รับเลือกเป็นว่าที่ ส.ว. สมกับเป็นเมืองหญิงกล้า

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่การเลือก ส.ว.เมื่อคืนวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดทราบผลการเลือกได้รายชื่อ 200 คน เป็นว่าที่ ส.ว.ชุดใหม่ โดยรอการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการจาก ก.ก.ต.ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ พบว่ามีตัวแทนจาก จ.นครราชสีมา ผ่านการเลือกเข้าสู่ 200 คนสุดท้าย เป็นว่าที่ ส.ว.จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นสุภาพสตรีทั้งคู่ ได้แก่ 1.นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย จากกลุ่มที่ 14 สตรี และ 2.นางเอมอร ศรีกงพาน จากกลุ่มที่ 16 ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา โดยเปิดประวัติว่าที่ ส.ว. ชาว จ.นครราชสีมา ดังนี้

ประวัติ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย

นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย มีชื่อเล่นว่า ต้น อายุ 57 ปี เป็นบุตรสาวนางทัศนา ยุวานนท์ อดีต ส.ว.นครราชสีมา ที่เพิ่งหมดวาระไป และเป็นภรรยาของนายวิเชียร จันทรโณทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ท. มีบุตร-บุตรี 3 คน ได้แก่ นางสาวแสงส่องทอง จบวิทยาศาสตร์การกีฬา มทส., นางสาวทองส่องแสง (ติ้ง) จบรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาฯ และนายส่องแสงทอง (เต้) กำลังศึกษาสาขารัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 • จบ ม.3 ร.ร.เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
 • จบ ม.6 ร.ร.สุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
 • จบพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ม.มหิดล
 • จบ Califonia State University, Fresno/อบรมวัดประเมินผล Natherland Fontys University, Venlo

ประวัติการทำงาน

 • เป็นอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา/ชัยภูมิ/เพชรบูรณ์ ระหว่างปี 56-65
 • เป็นนายกสมาคมสตรีจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี 58-65
 • เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุรนารีวิทยา ระหว่างปี 62 ถึงปัจจุบัน
 • นอกจากนี้นางณัฏฐินีภรณ์ฯ ยังดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาอีกด้วย

ประวัติ นางเอมอร ศรีกงพาน

นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ที่ จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันอายุ 72 ปี อาสัยอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการทำงาน

 • จบ ป.โท ม.รามคำแหง
 • ปี 2514 รับราชการครู รร.สหขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
 • ปี 2517-2542 รับราชการครู รร.เมืองนครราชสีมา
 • ปี 2547-2553 ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.รามคำแหง สาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ด้านวิชาการ
 • ปี 2554-2558 อาจารย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
 • ปี 2559-ปัจจุบัน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ผลงานที่โดดเด่น

 • ปี 2536 รับโล่เกียรติยศ คุณครูผู้มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่น ปี 2536 จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2537 รับโล่เกียรติคุณสดุดีครูผู้สอนพระพุทธศาสนาดีเด่น ปี 2537 ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปี 2540 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้มีผลงานด้านการสอนจริยศึกษาดีเด่น ประจำปี 2540 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี 2565 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม มีวินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2565 จากกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี
 • ปี 2565 เกียรติบัตร เป็นผู้อุทิศตนให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมท้องถิ่นเสมอมา จากกระทรวงวัฒนธรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ