วิเคราะห์การเมือง – ปรองดองร่วมมือ พลังประชารัฐกะเพื่อไทย ดันสูตร 100 ขึ้นเด่น

Home » วิเคราะห์การเมือง – ปรองดองร่วมมือ พลังประชารัฐกะเพื่อไทย ดันสูตร 100 ขึ้นเด่นกลเกมในการล้มสูตร 500 หาร แล้วย้อนคืนสู่สูตร 100 หารมากด้วยความแยบยล

เป็นความแยบยลอันสัมผัสได้อย่างเด่นชัดถึงกลยุทธ์ 3 ประสานในทางการเมืองจึงจะประสบผลสำเร็จ คว้าชัยชนะมาได้

1 ย่อมต้องมองไปยัง “รัฐบาล”

เมื่อมองไปยังรัฐบาลก็จะประจักษ์ในพลังสำคัญคือ พลังของ 250 ส.ว.ที่จะต้องร้องเพลงเดียวกันกับพรรคร่วมรัฐบาล

แน่นอน 1 ย่อมต้องมองไปยังพรรคเพื่อไทย

ท่วงทำนองของฝ่าย “รัฐบาล” แหลมคมอยู่แล้ว อาการของ “เพื่อไทย” ยิ่งคมแหลม

หากนำเอาการเคลื่อนไหวของ นายสุทิน คลังแสง ประสานเข้ากับการเคลื่อนไหวของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ก็จะเห็นถึง 1 บวก 1 กลายเป็น 3

เนื่องจาก พรรคเพื่อไทยก็ปรารถนาสูตร 100 หาร

เมื่อสูตร 100 หารเป็นแนวทางเดิมของพรรคเพื่อไทย จึงไม่ยากที่จะเห็นชอบด้วยกับความต้องการของรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐ

จุดเริ่มของเรื่องนี้มาจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

คำถามก็คือเหตุปัจจัยใดทำให้เสียงท้วงจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน มีผลสัมฤทธิ์

เป็นเพราะ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ดำรงอยู่ในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือ

ตอบได้ว่าใช่ แต่ยังมีมากกว่านั้น

คุณสมบัติสำคัญก็คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เคยเป็นองค์ประกอบสำคัญใน”วังบัวบาน”

จังหวะก้าวในการเคลื่อนไหวจึงทรงความหมาย

ปฏิบัติการในการล้มสูตร 500 หารและผลักดันสูตร 100 หารจึงสร้างผลสะเทือน

เป็นผลสะเทือนอันมีภาพในทาง”การเมือง”เรื่องของความร่วมมือ และก่อให้เกิดคำถามในทาง”ความคิด”ว่าจะนำไปสู่การร่วมมือที่มากกว่านี้หรือไม่

ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐในอนาคต

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ