รอเลย! มติศปก.ศบค. ชง บิ๊กป้อม ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุบศบค. มีผล 1 ต.ค.นี้

Home » รอเลย! มติศปก.ศบค. ชง บิ๊กป้อม ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุบศบค. มีผล 1 ต.ค.นี้เลขาธิการสมช. เผยมติ ศปก.ศบค. ชงยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยุบศบค. สิ้นเดือนก.ย.นี้ ใช้กรรมการโรคติดต่อฯดูแลแทน รอ ‘บิ๊กป้อม’ เคาะ 23 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้สัมภาษณ์หลังประชุมศปก.ศบค.ว่า ที่ประชุมหารือเรื่องสำคัญ 4 เรื่องคือ

1.รับทราบสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศว่าสถานการณ์ดีขึ้น ผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตลดลง แต่ทางกระทรวงสาธารณสุขยังมีเป้าหมายรณรงค์ดำเนินการต่อให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

2.แผนการเปลี่ยนผ่านสู่โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับความเห็นชอบจากศบค.ไปแล้ว และมีความก้าวหน้า โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมาได้ประกาศเป็นโรคติดต่อที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งศปก.ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพิจารณาแผนรองรับ โดยเตรียมกลไกบูรณาการเพื่อปรับจาก ศบค.และศปก.ศบค. ไปสู่กลไกปกติ โดยจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เป็นหลัก มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกหลักในการจัดการ

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำแผนการเปลี่ยนผ่านเพื่อใช้กลไกเหล่านี้ และสิ่งที่ประชาชนจะได้รับทราบคือ แนวทางปฏิบัติในระดับบุคคลอย่างไรบ้าง องค์กร สถานประกอบการจะต้องได้รับคำแนะนำว่าจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง และมีแผนเผชิญเหตุรองรับอย่างไร มีการประเมินโดยศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ต้องคงอยู่เพื่อพิจารณาประเมินสถานการณ์และออกมาตรการต่างๆ เพื่อประคับประคองในช่วงเปลี่ยนผ่าน ให้ไม่กลับไปสู่ความเสียหายขนาดใหญ่

3.ได้รับทราบการรายงานความคืบหน้าการวิจัย เรื่องวัคซีนภายในประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี

4.เรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ประชุมให้ความเห็นชอบว่า ในวันที่ 23 ก.ย.นี้ จะเสนอต่อที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 4 ข้อนี้จะเสนอต่อที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกฯ เป็นประธาน หากที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศบค.ยุบ ศปก.ศบค. ยุบศูนย์ศบค.ย่อยอีก 9 ศูนย์ เช่น อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ภาคเศรษฐกิจ ยุบหมด ซึ่งเรามีกลไกรองรับและเตรียมการมาเป็นลำดับ มีความพร้อม ดังนั้น หากที่ประชุมเห็นชอบ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

โดยกลไกรองรับคือ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีรมว.สาธารณสุข เป็นประธาน และใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ซึ่งเดิมมีอยู่แล้ว อาจจะขยายให้มีความเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อยุบศบค. ข้อกำหนดและคำสั่งต่างๆ ที่ออกโดยศบค. จะถูกยกเลิกทั้งหมด ที่ผ่านมาได้เตรียมแล้วว่าจะต้องยกเลิกอะไร แล้วมีอะไรมาทดแทนได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาเป็นแนวปฏิบัติ เป็นไปตามอำนาจที่กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการได้

ผู้สื่อข่าวถามว่าที่ประชุม มีความกังวลใดในช่วงเปลี่ยนผ่านศบค. เลขาฯสมช. กล่าวว่า ที่เรากังวลเป็นพิเศษคือ การใช้ชีวิตประจำวัน ถ้ายกเลิกไปแล้ว ไม่ใช่ว่าจะถอดหน้ากากอนามัย ยังต้องมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคล เพราะทุกวันนี้ ยังเห็นว่ามีคลัสเตอร์ย่อยอยู่ในกลุ่มคน ที่มีการรวมตัวกันเกิดขึ้น ประชาชนในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มียาเพียงพอ โรงพยาบาลและหมอเพียงพอ

เมื่อถามว่าจะเปิดให้ทุกคนใช้ชีวิตปกติ ถอดหน้ากากได้ในชีวิตประจำวัน เหมือนที่สหรัฐฯหรือประเทศอื่นๆ ที่มีการประกาศไปแล้ว ช่วงเวลาใด พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ช่วงนี้เราก็ปกติ ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่งที่รัฐบาลทำมา จะเห็นว่าทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้เสียหายทีเดียว โดยเราต้องคำนึงความเสียหาย ของประชาชนเป็นหลักจึงต้องค่อยๆปรับตัว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ