ภูเขาไฟ เมานาโอลา เป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังลูกใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูง 4169 เมตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่บนเกาะบิ๊ก รัฐฮาวาย สหรัฐฯ …

“ภูเขาไฟ”ใหญ่สุดในโลกปะทุ เตือนอีก4ลูกอาจระเบิด-มลพิษทั่วฮาวาย | TNN ข่าวค่ำ | 29 พ.ย. 65