พ่อเมืองตากฯ ลุยบัญชาการ แก้สถานการณ์น้ำท่วมแม่สอด

Home » พ่อเมืองตากฯ ลุยบัญชาการ แก้สถานการณ์น้ำท่วมแม่สอดตาก ผู้ว่าฯสมชัย ลุยบัญชาการ 4 จุด แก้สถานการณ์ท่วมอำเภอแม่สอด จนท.ปภ. ทหาร อปท. และเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเมยล้นตลิ่ง

22 พ.ค. 65 – นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด นายอำเภอแม่สอด หน.สนง. ปภ.ตาก ปภ.สาขาแม่สอด โครงการชลประทานตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว และคณะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด ดังนี้

จุดที่ 1 ตรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณชุมชนบ้านเหนือสามัคคี ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ปัจจุบัน ใช้เครื่องสูบน้ำขนา 6-8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ทำให้น้ำลดลงใกล้ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่ม

จุดที่ 2 ตรวจลำห้วยแม่สอดบริเวณวัดมณีไพรสณฑ์ น้ำลดลงต่ำกว่าคันกั้นน้ำประมาณ 2.5 เมตร

จุดที่ 3 ตรวจ ระดับน้ำเมยบริเวณตลาดการค้าชายแดนริมเมย ตำบลท่าสายลวด น้ำเมยขึ้นสูงเริ่มเข้าตลาดริมเมย ได้แจ้งเตือย ประชาชนและแม่ค้าเก็บของไปอยู่ที่ปลอดภัย เฝ้าระวังระดับน้ำ สูงสุดประมาณ 16.00 น.

จุดที่ 4 ลำห้วยแม่ตาวบริเวณ บ้านแม่ตาว หมู่ 1 ต.แม่ตาว ระดับน้ำท่วมขังบางจุด สูงประมาณ 50 ซม.ระยะทางประมาณ 200 เมตร ยังมีน้ำท่วมบ้านเรือนเล็กน้อย คาดว่าเย็นนี้หากฝนไม่ตกเพิ่มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ปัจจุบันฝนหยุดตกในพื้นที่ อ.แม่สอด จนท.ปภ. ทหาร อปท. และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเมยล้นตลิ่ง หากมีสถานการณ์เพิ่มจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ