ประวัติ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” หลังยื่นลาออกจาก รมช.คลัง

Home » ประวัติ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” หลังยื่นลาออกจาก รมช.คลัง

เปิดประวัติ “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รมช.คลัง) ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนจากการขอยื่นลาออกจากตำแหน่ง โดยมีสาเหตุมาจากความไม่พอใจในการแบ่งงาน หลังมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของนายเศรษฐา ทวีสิน วันนี้ Sanook เลยพาทุกคนมารู้จัก “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ให้มากขึ้น

“กฤษฎา จีนะวิจารณะ” คือใคร?

“นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ” หรือ ตู่ เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก University of New Haven สหรัฐอเมริกา

เส้นทางข้าราชการ

หลังจากเรียนจบปริญญาโท ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นายกฤษฎา ได้เข้ารับข้าราชการในหลากหลายหน่วยงาน

เริ่มแรกนายกฤษฎาเข้ารับราชการในกระทรวงการคลังจนได้เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หลังจากนั้นในปี 2555 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

และในปี  2557 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แทนนายสมชัย สัจจพงษ์ ต่อมาในปี 2560 ได้รับตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต 

หลังจากนั้นในปี 2561 ได้ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมศุลกากร ต่อมาในปี 2563-ปัจจุบัน ได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ