ประธานณัฎฐ์ แบโผผู้บริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา-‘ภานพ’เลขาธิการ

Home » ประธานณัฎฐ์ แบโผผู้บริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา-‘ภานพ’เลขาธิการประธานณัฎฐ์ นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา แบโผ กรรมการบริหารมูลนิธิ ‘ภานพ’ นั่งเลขาธิการ พลเอกโชคดี เป็นนายทะเบียน

ประธานณัฎฐ์ นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เผยว่า “ผมได้จัดทำรายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา และลงนามถึงกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นที่น่ายินดีว่ากรรมการบริหารฯเป็นผู้มีที่ความรู้ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ และวัยวุฒิ”

“กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารฯทุกท่านที่ให้เกียรติกับผมและมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา นั้น มีรายชื่อบิ๊กเนมมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง”

  • มาซาทาดะ รับแข้งบุรีรัมย์ยังต้องปรับปรุงแม้การันตีแชมป์เลกแรกไทยลีก

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬา ดังนี้
นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน รองประธาน
ดร.เลอภพ โสรัตน์ รองประธาน
ดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม รองประธาน
หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล รองประธาน
นายนัฐชัย ไชยพรม รองประธาน
นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว รองประธาน
นายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการ
นางสาวสิริรัตน์ รองเลขาธิการ
นางสาวปัญจรีย์ ราวินิจ เหรัญญิก
พลเอกโชคดี เกตุสัมพันธ์ นายทะเบียน
นายบัณฑิต สาครวิศวะ ปฏิคม
นายวัฒนา ภูโอบอ้อม กรรมการผู้แทนนักกีฬา
นายภูริต ชาญเศรษฐิกุล กรรมการ
นายไกรสร เสนาประทุม กรรมการ
นายไชยพงศ์ กรวรสุรมย์ ประธานศูนย์ฝึกกีฬาฯ

นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า “ก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาไปเป็นที่เรียบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ ที่ให้เกียรติกับผมและมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬามาเป็นที่ปรึกษาให้กับเรา”

“หลังจากนี้จะได้นำคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารฯเข้ากราบขอพรและพร้อมรับนโยบายประสานประโยชน์กับผู้ใหญ่ เช่น คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ภายในเดือนธันวาคมนี้”

ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวว่า “สำหรับนโยบายหรือโครงการของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ซึ่งเบื้อต้นได้นำเรียนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีโครงการในการเกื้อหนุนทางการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น โครงการ ONE HERO ONE COMPANY เป็นโครงการที่จะจับคู่บริษัทเอกชนให้มาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย”

“ทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเป็นรายปี การรับสมัครนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าทำงานเพื่อให้มีงานทำ รวมถึงนักกีฬาคนพิการด้วย มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬายังมีโครงการเปิดศูนย์ฝึกกีฬาขึ้นเพื่อรองรับนักกีฬาต้นกล้าในการฝึกและผลิตให้มีนักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศสามารถนำนักกีฬาต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วไปต่อยอดได้”

“โดยจะมีการนำวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาและนววัตกรรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มจากกีฬาสนุ้กเกอร์ ที่คนไทยมีความสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาจากทั่วโลก อีกทั้งมูลนิธิยังให้การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพโลกอยู่อย่างต่อเนื่อง”

“พร้อมทั้งยังมีโครงการประสานประโยชน์ในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มพิเศษให้กับนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาอาชีพโลกเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์กีฬาเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ และพร้อมเคียงข้างนักกีฬาไทยทั้งในและนอกสนาม”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ