นายกฯ หนุนสร้าง อาเซียนสีเขียว ลั่น “เราหมดเวลาสำหรับความล้มเหลวแล้ว”

Home » นายกฯ หนุนสร้าง อาเซียนสีเขียว ลั่น “เราหมดเวลาสำหรับความล้มเหลวแล้ว”นายกฯ ย้ำการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สนับสนุนการสร้าง “อาเซียนสีเขียว” อย่างยั่งยืนและสมดุล ลั่น “เราหมดเวลาสำหรับความล้มเหลวแล้ว” ร่วมใจไม่แบ่งฝ่าย เพื่อคนรุ่นหลัง

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 65 ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับนางคามาลา เดวี แฮร์ริส รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และและผู้แทนระดับสูงสหรัฐฯ

ได้แก่ นายจอห์น เคอร์รี (John Kerry) ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันของอาเซียนกับสหรัฐฯ ในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องร่วมกันทำให้สำเร็จเพื่อโลกใบนี้และอนาคตของลูกหลานของทุกคน โดยอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การมีสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน และชุมชนที่มีภูมิต้านทาน โดยกำหนดเป้าหมายร่วมกันต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นร้อยละ 23 ภายในปี ค.ศ. 2025 และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงการสนับสนุนความมุ่งมั่นของภูมิภาค และของโลกในเรื่องดังกล่าว

ไทยได้ประกาศเป้าหมายในการประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ จะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 หรือก่อนหน้านั้น ซึ่งจะพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอความร่วมมือใน 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า การกักเก็บคาร์บอนและนามาใช้ประโยชน์ พลังงานอัจฉริยะ และเมืองคาร์บอนต่ำ

ซึ่งสหรัฐฯ มีศักยภาพที่จะเข้ามาขยายการลงทุนและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าว โดยไทยมี EEC ที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจของสหรัฐฯ เข้ามาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ซึ่งรวมถึงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ที่ไทยมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนให้ได้ร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2030 รวมทั้ง มุ่งมั่นปรับปรุงความปลอดภัยด้านคมนาคมสร้างถนนที่มีคุณภาพสูง

2. การสนับสนุนด้านการเงิน ให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกองทุนหรือกลไกทางการเงินสีเขียวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งสหรัฐฯ มีแผนการเงินระหว่างประเทศด้านสภาพภูมิอากาศที่จะสนับสนุนการสร้าง “อาเซียนสีเขียว” ได้ อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว กองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน และตราสารหนี้สีเขียวของประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทย ซึ่งมีการออกทั้งตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมและตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสนับสนุนให้ภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน และประชาชนร่วมมือกันปรับกระบวนทัศน์และพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ทำลายระบบนิเวศ โดยไทยได้นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างสมดุล และเป็นหนทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ ผลักดันประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG เป็นแนวคิดพื้นฐานของการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปีนี้ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหลังโควิด-19 ที่เปิดกว้าง เชื่อมโยง สมดุล และยั่งยืนแบบองค์รวม ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญ และสามารถต่อยอดในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีหน้าได้

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายพื้นที่ป่าไม้ การปลูกพืชมีค่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่า “เราหมดเวลาสำหรับความล้มเหลวแล้ว” ซึ่งความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว การหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ และความร่วมมือร่วมใจแบบไม่แบ่งฝักฝ่าย จะเป็นหลักประกันสำคัญถึงความอยู่รอดของโลกและคนรุ่นหลังต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ