ทส. แจงแล้ว มาตรฐาน เตาเผาศพ ลดควัน ฝุ่น PM 2.5 บังคับใช้ทันที!

Home » ทส. แจงแล้ว มาตรฐาน เตาเผาศพ ลดควัน ฝุ่น PM 2.5 บังคับใช้ทันที!ทส. แจง ประกาศกำหนดมาตรฐาน เตาเผาศพ ลดควัน ฝุ่น PM2.5 บังคับใช้ทันที ในเขตพื้นที่กทม.-เมืองพัทยา เขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมือง

วันที่ 23 มิ.ย.2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเขม่าควันและกลิ่นจากการเผาศพมีอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดซึ่งมีการเผาศพจำนวนมากและมีการเผาพร้อมกันหลายวัด บางวัดเตาเผาศพยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะในเขตชุมชนได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาศพ

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ได้แก่ กลิ่น ควัน รวมถึงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และขี้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งมาจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิไม่สูงพอ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง สำหรับองค์ประกอบของกลิ่นเผาศพจะประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น แอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เมอร์แคปแทน และฟอร์มาลดีไฮด์จากนํ้ายารักษาศพ เป็นต้น

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า ปัญหาดังกล่าว นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควรปรับปรุงการกำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

ทส. แจง ประกาศกำหนดมาตรฐาน เตาเผาศพ ลดควัน ฝุ่น PM2.5 บังคับใช้ทันที

ทส. แจง ประกาศกำหนดมาตรฐาน เตาเผาศพ ลดควัน ฝุ่น PM2.5 บังคับใช้ทันที

นายอรรถพล กล่าวว่า โดยประสานงานพร้อมประชุมรับฟังความคิดเห็นกับสำนักงานสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจากทุกภาคส่วน และเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา

โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเตาเผาศพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมือง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และในเขตพื้นที่อื่น ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อ่านข่าว : ราชกิจจาฯ กำหนด ‘เตาเผาศพ’ เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย

 

อธิบดี คพ. กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันมีจำนวนวัดทั่วประเทศทั้งหมด 42,655 วัด มีจำนวนเตาเผาศพประมาณ 25,500 เตา เป็นเตาเผาศพในพื้นที่กรุงเทพฯ เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ประมาณ 8,000 เตา และเป็นเตาเผาศพในพื้นที่อื่น ประมาณ 17,500 เตา และจากการสำรวจของ คพ. พบว่า เตาเผาศพในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่สามารถควบคุมมลพิษได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วเนื่องจากเป็นเตาเผาแบบ 2 ห้องเผาแล้ว

และผู้ควบคุมเตาเผาศพปลอดมลพิษ จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิตลอดการเผาศพให้สูงกว่า 800 องศาเซลเซียส ซึ่งหากมีการจัดการและควบคุมเตาที่ดีจะสามารถเผาและทำลายสารมลพิษทางอากาศ รวมทั้งควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและไม่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ