ฉลุย! สภาผ่านวาระ 3 งบปี 67 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท "เศรษฐา" ยันใช้คุ้มค่า โปร่งใส

Home » ฉลุย! สภาผ่านวาระ 3 งบปี 67 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท "เศรษฐา" ยันใช้คุ้มค่า โปร่งใส

ฉลุย! สภาผ่านวาระ 3 งบปี 67 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ขณะ “เศรษฐา” ยันใช้คุ้มค่า โปร่งใส ส่งวุฒิสภาพิจารณา 26 มี.ค.นี้

จากนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติ สำหรับข้อคิดเห็นและความห่วงใยของสมาชิกรัฐบาลรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

นอกจากนั้น ขอบคุณกรรมาธิการทุกคนที่ได้สละเวลาและร่วมมือกันพิจารณางบงบประมาณ อย่างเต็มที่ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ข้อสังเกตของกรรมาธิการซึ่งเป็นประโยชน์ รัฐบาลก็จะนำไปปรับปรุงการทำงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอันมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า นโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไปใช้จ่ายจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยรัฐบาลจะกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้มีความโปร่งใส และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด ตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน

ขณะเดียวกัน บรรยากาศก่อนลงมติ นายชาดา ไทยเศรษฐ สส. พรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมหาด ได้ลุกขึ้นชื่นชมการทำงานของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประธานการประชุมมาได้ตลอดทั้งวัน พักการประชุมเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น พร้อมกับขอเสียงปรบมือจากสมาชิกในห้องประชุม ให้กับนายพิเชษฐ์ ทำให้นายพิเชษฐ์ ถึงกับเขิน และอุทานออกมาว่า “ลืมไปเลย” ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะส่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้กับสมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาต่อเนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งวุฒิสภาได้นัดประชุม ในวันอังคารที่ 26 มีนาคมนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ