ก้าวไกล จี้ 'ตู่' ลาออกก่อน 23 ส.ค. ลั่น ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยนายกฯ 8 ปีแน่

Home » ก้าวไกล จี้ 'ตู่' ลาออกก่อน 23 ส.ค. ลั่น ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยนายกฯ 8 ปีแน่“ชัยธวัช” จี้ “ประยุทธ์” ลาออกก่อน 23 ส.ค. ลั่น ฝ่ายค้าน ยื่นศาลรธน.วินิจฉัยนายกฯ 8 ปีแน่ ชง สั่งพักปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2565 นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีการตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ว่า ในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะการชัดเจนว่า คณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งระหว่างมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้ถือเป็นคณะรัฐมนตรีในฉบับนี้ด้วย

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า อีกประการที่สำคัญ คือ เมื่อรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการเริ่มใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็มักจะมีการยกเว้นข้อคุณสมบัติลักษณะต้องห้าม เหตุในการพ้นจากตำแหน่งเอาไว้ เพื่อให้รัฐบาลสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการยกเว้นไว้เช่นกันในบทเฉพาะกาลว่า คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม และเหตุในการพ้นจากตำแหน่งใดๆ บ้างที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ยังไม่นำมาใช้กับรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องใน 2 รัฐธรรมนูญ

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า แต่ในเรื่องของ 8 ปีไม่ได้ยกเว้นไว้ เพราะฉะนั้นชัดเจนว่า เจตนารมณ์และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้บังคับใช้ครอบคลุมถึงการดำรงตำแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ และคณะรัฐมนตรีครึ่งหนึ่งด้วย ดังนั้น โดยตัวบทบัญญัติไม่สามารถตีความเป็นอยางอื่นได้

“ผมคิดว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน พล.อ.ประยุทธ์ ควรพิจารณาตนเองก่อนวันที่ 23 ส.ค. อย่าใช้รัฐธรรมนูญที่ทำมากับมือ เฉพาะในส่วนที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้น และหลายๆ เรื่องก็ใช้บังคับคนอื่น แต่พอถึงเวลาตัวเองก็ไม่มีการบังคับใช้นั้น เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” นายชัยธวัช กล่าว

นายชัยธวัช กล่าวด้วยว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีการตั้งคณะทำงานฝ่ายกฎหมายร่วมกันสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ และจะยื่นเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้คณะทำงานกำลังทำคำร้องอยู่ และเมื่อมีการยื่น แน่นอนว่าเราต้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ พักการปฏิบัติหน้าที่ไว้ชั่วคราวด้วย เพราะหากถึงที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเห็นว่าต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. เป็นต้นไป หากปล่อยให้ พล.อ.ประยุทธ์ ทำหน้าที่ต่อไปก่อน อาจจะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อการบริหารราชการแผ่นดินได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ