กู้มาแจกทำลายวินัยการคลัง! “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ผู้ว่าฯสตง.ใช้ ม.245 สอบปมกู้มาแจก

Home » กู้มาแจกทำลายวินัยการคลัง! “ศรีสุวรรณ” จ่อร้อง ผู้ว่าฯสตง.ใช้ ม.245 สอบปมกู้มาแจก

“ศรีสุวรรณ”ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จ่อร้องผู้ว่าฯสตง.ใช้ ม.245 สอบกู้มาแจกทำลายวินัยการคลังหรือไม่

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 245 บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง ของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากที่ประชุมร่วม เห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า การที่รัฐบาลจะออก พรบ.กู้เงิน 5 แสนล้านมาแจก จึงน่าจะขัดต่อกฎหมายการเงินการคลัง ม.53 โดยชัดแจ้ง และอาจจะทำให้วินัยการเงินการคลังของชาติเสียหายอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จะเดินทางไปร้องต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการปฏิบัติตาม ม.245 ข้างต้นโดยเคร่งครัด ในวันจันทร์ที่ 20 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซ.อารีย์ พญาไท กทม.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ