กรมวิทย์ เร่งตรวจ ปลาร้า ข้าวเกรียบ ถั่ว ปลาหมึก น้ำ พระบิดา หาเชื้อโรค-สารพิษ

Home » กรมวิทย์ เร่งตรวจ ปลาร้า ข้าวเกรียบ ถั่ว ปลาหมึก น้ำ พระบิดา หาเชื้อโรค-สารพิษกรมวิทย์ เร่งตรวจ ปลาร้า ข้าวเกรียบ ถั่ว ปลาหมึก น้ำ พระบิดา หาเชื้อโรค-สารพิษ หลังเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งหมด 25 ตัวอย่าง

13 พ.ค. 2565 – นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการตรวจตัวอย่างอาหารที่เก็บจากสำนักพระบิดา จ.ชัยภูมิ

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอคอนสาร และ รพ.คอนสาร ลงพื้นที่สำรวจสำนักลัทธิประหลาด ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น ปลาร้าบอง ข้าวเกรียบปลา ถั่วทอด ปลาหมึกแห้ง ปลาหวาน และ เครื่องดื่ม โดยมีการจำหน่ายผ่านทั้งทางออนไลน์และรถเร่ขายตามหมู่บ้าน

จึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจสอบคุณภาพและเฝ้าระวังอันตรายต่อผู้บริโภค มายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา โดยได้รับตัวอย่าง น้ำ อาหาร เครื่องดื่ม และ ชาสมุนไพร จำนวนทั้งหมด 25 ตัวอย่าง

ขณะนี้ตัวอย่างทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อก่อโรค วัตถุเจือปนอาหาร และสารพิษที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 และจะแจ้งผลการตรวจให้ สสจ.ชัยภูมิต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ