กทม. เปิดหน่วยแพทย์-สาธารณสุขเคลื่อนที่ ดูแลประชาชน บริการเชิงรุกถึงชุมชน

Home » กทม. เปิดหน่วยแพทย์-สาธารณสุขเคลื่อนที่ ดูแลประชาชน บริการเชิงรุกถึงชุมชนกทม. เปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ดูแลประชาชน บริการเชิงรุกถึงชุมชน ดำเนินการต่อเนื่อง เดือนละครั้ง

24 พ.ย. 65 – ที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

โดยมีพระครูวุฒิธรรมานุกิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารเขตบางเขน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสุขสันต์ กล่าวว่า กทม.บูรณาการกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกถึงชุมชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน ประธานชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพ รักษาโรคเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้บริการรถเคลื่อนที่ ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี รถตรวจจอประสาทตา รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ รถทันตกรรม รถคลายเครียด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิป สุนัข/แมว กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้ การเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย

นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาว และมีการจำหน่ายของดีเขตบางเขน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนในพื้นที่ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ